Tefekkür Damlaları

 • Allah, münafıklarla istihza eder

  Kuran’ın ifadesiyle; Allah-u Teâlâ münafıklarla istihza edecektir. İstihza; alay etmek, demektir. Allah’ın münafıklara karşı olan istihzasını İ. Abbas hazretleri şöyle izah etmiştir: Kâfir…

  Devamını Oku »
 • “Onlar için elim bir azap vardır”

  Soru: Elim; müteellim, yani ‘elem duyan’ manasındadır. Elem duymak ise, ateşin değil, şahsın sıfatıdır. Yani ateş elem duymaz, ateşteki şahıs elem duyar. O…

  Devamını Oku »
 • Kâfirler hayvanlardan daha aşağıdır

  Allahı inkâr eden kâfirler, Kuran’ın beyanıyla; hayvandan daha aşağıdırlar. Çünkü hayvanlar,  fıtri ibadetleri denilen; yaratılıştan ve doğuştan gelen vazifelerinden hiç sapmazlar. Bu vazifeyi…

  Devamını Oku »
 • Elestü bezmi misakı

  “Kıyamet gününde, “biz bundan habersizdik” demeyesiniz diye, Rabbin Âdemoğullarından, onların sırtından zürriyetlerini aldı ve onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: “Ben sizin…

  Devamını Oku »
 • Gecenin feyzi

  Hz. Musa, Allahın emriyle, vahye mazhar olmak ve Tevrat’ı almak için Tur-i Sina’ya gitti. Bu hadise Kuran-ı Kerim’de şöyle beyan edilmiştir: “Biz Musa…

  Devamını Oku »
 • İlmin faydası

  Gelin Araf suresinin şu ayetlerine kulak verelim ve bir nükteye ulaşalım: 104- Musa (as) dedi: “Ey Firavun! Bil ki ben âlemlerin Rabbi tarafından…

  Devamını Oku »
 • Alemin hak ile yaratılması

  Kuran-ı Kerim’in birçok ayetinde; alemin hak ile yaratılmasından bahsedilir. Alemin hak ile yaratılması hakkında farklı izahlar yapılmıştır. Bazıları şunlardır: 1-      Allahın yaratma fiilinin,…

  Devamını Oku »
 • Dini, oyun ve eğlence edinmek

  Kuran-ı Kerim’in birçok ayetinde; “dinin, oyun ve eğlence edilmesinden” bahsedilmekte ve bunu yapanlar şiddetle kınanmaktadır. Dini, oyun ve eğlence edinmek birkaç şekilde olabilir:…

  Devamını Oku »
 • Allah’ı az zikretmek

  Allah-u Teâlâ, Kuran-ı Kerim’de münafıkları vasfederken; “onlar Allah’ı az zikrederler” buyurmuştur. ‘Allahı az zikretmek’ hakkında ise alimler şu izahları yapmışlardır: 1-      Namazı az…

  Devamını Oku »
 • Peygamber sevgisi

  Abdullah İbn-i Zeyd (ra) hazretleri, Resulullah (sav) Efendimizin vefat haberini duyunca şöyle demiş: “Ey Allah’ım! Beni kör et ki, Resulullah’tan sonra, ona kavuşuncaya…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu