Perşembe , 17 Ocak 2019
En Çok Okunanlar
Anasayfa » Muhtelif (sayfa 19)

Muhtelif

Bediüzzaman Hazretlerinin namaz hakkında beş ikazı

ustad

1. İkaz İzle, 2. İkaz İzle, 3. İkaz İzle, 4. İkaz İzle, 5. İkaz İzle, Eserimizin bu bölümünde, Bediüzzaman hazretlerinin 21. Söz ismiyle bilinen eserini nakledeceğiz. Osmanlıca bilmeyenler için de eseri biraz sadeleştirerek ve biraz da şerh ederek nakledeceğiz. Üstad hazretleri bu eserinde kendi nefsini muhatap kabul etmiş ve nefsiyle konuşmuş. Bizler de nefsimizi muhatap alarak konuşacağız. Sizlerden ricamız da ... Devamını Oku »

Hz. Ebubekir (radıyallahu anh)’dan hikmetli sözler

“Allah ile mahlukatından hiçbiri arasında bir nesep bağı yoktur. Allah’a yakınlık ancak O’na itaat ve emirlerine tabi olmakla mümkündür.” “Allah, kulunun amelsiz sözünden razı olmaz.” “Çok söz, kişiyi unutkan yapar.” “Ne söylediğini, ne zaman söylediğini ve kime söylediğini iyi düşün!” “Hakk’ı tanıyan ariflerin kölesi ol!” “Sana yol göstermek isteyenden hâlini gizleme! Aksi takdirde kendini aldatırsın.” “Kendini ıslah et ki, insanlar ... Devamını Oku »

Hz. Ömer (radıyallahu anh)’dan hikmetli sözler

“Günah işlemekten vazgeçmek, tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır.” “En çok sevdiğim kimse, bana ayıp ve kusurlarımı haber verendir.” (Süyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 130) “Çok konuşan çok yanılır. Çok yanılanın hayâ duygusu azalır. Hayâ duygusu azalanın, günah ve harama düşme endişesiyle şüphelilerden sakınma titizliği kaybolur. Şüphelilerden sakınma titizliği kaybolanın kalbi ölür.” “Gaybı bilme iddiası gibi olmasaydı, beş kimsenin cennet ehli olduklarına şahitlik ... Devamını Oku »

Hz. Osman (radıyallahu anh)’dan hikmetli sözler

“En akıllı insan; nefsini hesaba çeken, onu iyi idare eden, ölümden sonrası için amel işleyen ve kabir karanlığı için Allah’ın nurundan istifade edendir.” “Kul, gözleri gördüğü hâlde Allah’ın kendisini âmâ olarak diriltmesinden korksun! Hikmetten anlayana manalı bir söz kâfidir. Manen sağır olanlar, zaten hakkı duyamazlar…” “Beş şey muttakilerin (salihlerin) alametidir: 1. Dinî gayret içinde olanlarla beraber olmak. 2. Nefsini ıslah ... Devamını Oku »

Hz. Ali (radıyallahu anh)’dan hikmetli sözler

• “Düşündürücü ve hikmetli sözlerle ruhlarınızı dinlendirin! Zira bedenlerin yorulduğu ve zayıfladığı gibi ruhlar da yorulur.” • “Huşusuz kılınan namazda, dilin afetlerinden ve boş şeylerden sakınmaksızın tutulan oruçta, Kur’an’ı tefekkürsüz okumakta, kalbe nakşolmayan ilimde, infak edilmeyen malda, zor günlerde gösterilmeyen kardeşlikte, şükredilmeyen nimette, gönülden edilmeyen ihlassız duada hayır yoktur.” • “İnsanlar bilmedikleri şeyin düşmanıdır.” • “Cennet cömertlerin, cehennem cahillerin yeridir.” ... Devamını Oku »

İmam-ı Âzam (rahimehullah)’dan hikmetli sözler

Ancak ilmi bir ihtiyaçtan dolayı devlet başkanı ile yakın ilişki içinde ol! Onun yanında ateş içerisindeymiş gibi ol! Çünkü sultan kendisi için istediğini başka hiç kimse için istemez. Devlet başkanı sana bir mesele arz ettiğinde, söylediklerini kabul edeceğine kani olmadıkça o meseleyi çözmeyi kabul etme! Avamın (sıradan seviyesiz ve bilgisiz insanların) arasında, sorulmadan rastgele konuşma! Avamın ve tacirlerin yanında ilme ... Devamını Oku »

İmam-ı Şafii (rahimehullah)’dan hikmetli sözler

-İnsanları tamamen razı ve memnun etmek çok zordur. Bir kimsenin bütün insanları kendinden hoşnut etmesi mümkün değildir. Bunun için kul, daima Rabbini razı ve memnun etmeye bakmalı, ihlas sahibi olmalıdır. -İlmi, kibirlenmek, kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmuş değildir. Ama ilmi tevazu için, âlimlere ve insanlara hizmet için isteyen, elbette felah bulur, kurtulur. -Biri İmam-ı Şafii’den nasihat isteyince ... Devamını Oku »

İmam-ı Malik (rahimehullah)’dan hikmetli sözler

-İlim fazla mesele bilmek ve sormak değildir. Ancak ilmin belirgin bir vasfı vardır ki, o da aldatıcı dünyadan uzaklaşarak ebedilik yurduna dönüşü sağlamasıdır. -İlim azaldığı zaman zulüm ve işkence; Peygamber, sahabe ve tabiin izleri azaldığında ise kişisel arzular ortaya çıkar. -Sünnet Nuh (a.s.)’ın gemisi gibidir. Kim binerse kurtulur, kim de ondan geri kalırsa boğulur. -Bir kimse İbrahim en-Nehai’nin sözünü Ömer ... Devamını Oku »

İmam-ı Ahmed İbni Hanbel (rahimehullah)’dan hikmetli sözler

-Allah Resulü’nün ashabının hepsinin iyiliklerini saymak ve kötülüklerinden söz etmemek, aralarında çıkan anlaşmazlıkları körüklememek de sünnettendir Allah Resulü’nün ashabından herhangi birine dil uzatan kimse bidatçi olup pis ve kaba bir Rafızi’dir. Allah onun ne nafilesini ne de farzını kabul etmeyecektir.” (es-Sunne sf: 77/7) -Yemeği din kardeşleriyle sürur içinde, fakirlerle ikram ve cömertlikle, diğer insanlarla da mürüvvet içinde yemek lazımdır. -Kulun ... Devamını Oku »

Abdulkadir Geylani (kuddise sirruhu)’dan hikmetli sözler

– Allah’ın muhabbetinde samimi olan, ne ayıp işitir ne de kulağına ayıp gider. – Müminin âdeti önce düşünüp sonra konuşmaktır. Münafık ise önce konuşur, sonra düşünür. – Kendine bir ağırlık veren kimsenin hiçbir ağırlığı yoktur. – Hüzünsüz bir neşe ve darlıksız bir bolluk olmaz. – İnsan Allah’a kalıbıyla değil, kalbiyle ibadet eder. – Kalp Kitap ve Sünnete göre amel ederse ... Devamını Oku »

Abdulkadir Geylani (kuddise sirruhu)’dan hikmetli nasihatler

Ey oğul! Önce kendi nefsine öğüt ver, kendi nefsini düzelt! Sonra da başkalarına öğüt ver, başkalarını düzeltmeye çalış! Sana önce kendi nefsinin özelliklerini, kendi nefsinin ne durumda olduğunu bilmen lazım. Kendinde ıslaha muhtaç bir hâl var oldukça başkalarını düzeltmeye, başkalarına öğüt vermeye kalkışma! Eğer kendinde ıslaha muhtaç bir hâl bulunduğu hâlde bunu bırakır da başkasının ıslahına kalkışırsan yazık sana! Başkalarını ... Devamını Oku »