“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana SayfaTefekkür Damlaları (Page 3)
Arşiv

Güneşin merkezindeki sıcaklık 20 milyon °C dereceyi

Bir ferrari arabasını almak için büyük miktarda

Denizde boğulmakta olan birisini görsek, herhalde biraz

Adalet; zulmetmeyerek, herkese hakkını vermek ve her

Bir kuş duayı istidat ile kanat ister,

İnsandaki zahiri ve batıni duyguların her biri

Küfür mahlûkatın hukukuna bir tecavüzdür. Çünkü; 1- Bazen

Farzedin ki, dünyada bir benzeri daha bulunmayan

Bir insan bir emir vermek veya yasak

Kur’an güneş gibidir. Mağarada büyüyenle, üniversite mezununa

Müminler cennette cemal sıfatı ile Allah’ı göreceklerdir.

Amazon nilüferi denilen yaprağın batmaması için kayık­lar

Neden güneşin ışığıyla aydınlanır, hararetiyle ısınırız da

Uzaya baktığımızda asla bir çöplük göremeyiz. Bunun

Bizler elimizdeki bir bardak suyu dökmeden koşamayız. Hatta

Hiç yağmuru düşündük mü? Neyini mi? Birçok

Bir ses benim kulağıma girinceye kadar bin

Bilindiği gibi su, iki hidrojen ve bir

Bitkilerin minerâl maddeleri kemiyet ve keyfiyet itiba­riyle

Yüksekçe bir dağdan yuvarlanmış ve tam uçuruma

Bütün mevcudatı bir kenara bırakalım da sadece

Her parçasıyla harikulâde bir planlamanın neticesi olan

Her bir hücrede binlerce DNA molekülleri vardır.

Vücudumuzda 60′a yakın element bulunmaktadır. Vücu­dumuzda belli ölçülerde

Kâinatta her şeyiyle sonsuz, hiç bir kayda

Büyük bir fabrika düşünün, binlerce işçi çalıştırsın,

Evet, dünya gerçekten özel bir yer mi

Şu anda dünya üzerinde yaşayan insan nüfusu

Dünyada birçok canlı olması ve bunların birbirlerinin

Az kirlenmiş elbiseyi musluğun altındaki su ile

Pahalı bir şey değerinden düşük bir fiyata

Her insan bir kalemdir. Ona verilen hayat ise

Cenabı Allah Kur’an-ı Hakimde herkes ölecek demiyor.

Ticaretle uğraşan iş yerleri akşam olunca yazar

Nefsinin mi sana, senin mi nefsine bindiğini

İnsan bir otobüstür. Her otobüsün ise bir

İnsan bir ev bir mesken alacağı zaman

Bir kiracı ile ev sahibi arasındaki fark

Bir sultan, bir mühendisi yanına çağırsa ve

Ay bize 380 bin km uzaklıktadır. Bu

Mükemmel bir yaradılışa sahip olan insanın nelerden

75 yıl yasayan bir insanın ortalama tüketim

Yokluk karanlıklarında idik. Hiç vücut bulup varolmaya­bilirdik.

İnsanın bir yaşındaki elbisesi beş yaşında, beş

Dünyada kendisine küfür ve isyan edenlere bunca

Bazen gökyüzüne baktığımızda görürüz ki bulutlar gü­neşi

Bir idam mahkûmuna dünyanın en güzel nimetleri

Dünyadan bir milyon üç yüz bin defa

Gözümüze toz veya herhangi bir şey gireceği

Temeli sağlam olmayan, yıkılma korkusuyla yaşadığımız binanın

Sultanın kapısında nöbet bekleyen askerin görevi, o

Bir köy düşünün ki ne bir muhtarı

Bir dağın tepesine çıkıp bağırdığınızda sesiniz karşı

Şimdi önümüzdeki yazı tahtasına (1) rakamı yazalım.

İnsanın ölümden hoşlanmamasının bir hikmeti şudur ki: İn­sanlar

Düşünün ki bir yangın var. Evimiz cayır

Evimize aldığımız bir çamaşır makinesini, bir buz