“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Arşiv

Hz. Sehl (r.a.)’dan nakledilen bir hadis-i şerifte

Ebu Hüreyre (r.a.) hazretlerinden nakledilen bir hadis-i

Hz. Cabir (r.a.)’dan nakledilen bir hadis-i şerifte

Yine başka bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur:

Seleme İbni kayser (r.a.) hazretlerinden nakledilen bir

Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: Allah-u Teâlâ buyurdu

Cehennem’den yetmiş yıl uzaklaştırır. (Buhâri, Cihad:36; Müslim,

Bu eserde öyle bir ibadetten bahsedeceğiz ki;