Cumartesi , 19 Ocak 2019
En Çok Okunanlar
Anasayfa » Risale-i Nur (sayfa 5)

Risale-i Nur

4-) Bütün mevcudatın Allah-u Teâlâ’nın birer şirin kitabı olması

Kitap, okudukça insanın ufkuna geliştiren kaynaktır. İşte bu manasıyla her bir mahlûk da Cenab-ı Hakk’ın şirin birer kitabıdır. Bu kitaplarda Allah-u Teâlâ’nın güzel isim ve sıfatları yazılmıştır. Dilerseniz şimdi bir kelebek kitabını bir parça okuyalım ve bu kitapta hangi isim ve sıfatların yazıldığını görelim: Kelebek yoktan icad edilmiştir. Bir zamanlar yok idi, şimdi ise var.  Bu cihetle Hâlık (yoktan yaratan) ... Devamını Oku »

5-) Zira nihayet derecede âdil, merhametkâr, riayetperver, muktedir, intizamperver, müşfik bir melikin memleketi, hem bu derece göz önünde âsâr-ı terakkiyat ve kemâlât gösteren bir memleket, senin vehminin gösterdiği surette olamaz.

Hakikatlerin, zıtlarına inkılâp edemeyeceği kabul edilmiş bir kaidedir. Mesela bir aslan, aslanlık sıfatlarını kaybederek ceylana dönüşemez. Bir kuş, balığa inkılab edemez. Yine bir elma ağacı, özelliklerini kaybederek armut ağacına dönüşemez. Hakikatlerin zıtlarına inkılâbı mümkün değildir. Şu âleme baktığımızda nihayet derecede bir adaletin, merhametin, şefkatin, intizamın ve bir iktidarın eserlerini görüyoruz. Bir kuştan tutun ta Güneş’e kadar her şey bu adaleti, ... Devamını Oku »

6-) Demek, iman bir manevi tûbâ-i cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise manevi bir zakkum-u cehennem tohumunu saklıyor.

Cümlemizin izahına geçmeden önce, merak edenler için cennetteki tûbâ ağacının mahiyetini hadis-i şerifler ile beyan edelim: “Tûbâ cennette bir ağaçtır. Büyüklüğü yüz yıllık yer tutar. Cennet elbiseleri de onun tomurcuklarından yapılır.” (Ramuz el-Ehadis-2, s. 313/7) “Cennette bulunan herkesin bir ağacı vardır. Bu ağacın adına tûbâ denir. Onlardan herhangi biri üstüne giysisini giymek istediği zaman, o ağacın yanına gider. Oraya gittikten ... Devamını Oku »

1-) Bismillah her hayrın başıdır.

Bismillah lafzının, her hayrın başı olması meselesinde bir kaç vecih vardır: 1- Kur’an okumaktan tutun, abdest almaya; duaya başlamadan tutun, cihada çıkmaya; bir ilmi tahsil etmekten tutun, sadaka vermeye kadar her hayırlı işe besmele ile başlanır. Besmele âdeta bu hayırların tacıdır ve bereketidir. Hatta besmele sadece hayırların başı değil; su içmek, yemek yemek, elbise giymek, evden dışarı çıkmak gibi her ... Devamını Oku »

2-) Şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi…

Nişan: İşaret, iz, belirti ve alamet demektir. Besmelenin İslam’ın nişanı olması ise şudur: Mesela Avrupa’ya, Asya’ya, Afrika’ya veya dünyanın herhangi bir ülkesine gitseniz ve orada, yemek yerken besmele çeken birisini görseniz, hemen dersiniz ki: “Bu Müslüman’dır.” Ya da mesela orada bir kişinin arabaya binerken, arabadan inerken, su içerken ya da bunlar gibi bir işe başlarken besmele çektiğini işitseniz hemen onun ... Devamını Oku »

3-) (Şu mübarek kelime) bütün mevcudatın lisan-ı hâliyle vird-i zebanıdır.

Lisan-ı Hâl: Hâl lisanı demektir. Lisan, hâl ve kâl olmak üzere ikiye ayrılır. Kâl lisanı, dil lisanı demektir. Hâl lisanı ise beden lisanı demektir. Mesela bir çiftçinin tarlasını kazması hâl lisanıdır, bir öğrencinin ilim öğrenmek için kitabını açması hâl lisanıdır, bir hastanın şifa için doktora gitmesi yine hâl lisanıdır. Çiftçinin ekin için, öğrencinin dersini anlayabilmesi için ve hastanın şifa için ... Devamını Oku »

4-) Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki, senin nihayetsiz âczin ve fakrın; seni nihayetsiz kudrete, rahmete raptedip Kadir-i Rahim’in dergâhında âczi, fakrı en makbul bir şefaatçi yapar.

Âczin ve fakrın, kişiyi Allah’ın rahmetine ve kudretine raptetmesi ve âczin ve fakrın en makbul bir şefaatçi olması meselesi çok önemlidir. Zira bu ifade, kişinin maksuduna ulaşmasının en kısa yolunu beyan etmektedir. O hâlde kim maksuduna çabuk ulaşmak isterse bu hakikati iyi anlamalı ve hayatına geçirme hususunda gayret göstermelidir. Şimdi, âczin ve fakrın makbul bir şefaatçi olması meselesini anlamaya çalışalım: ... Devamını Oku »

5-) Bütün mevcudat lisan-ı hâl ile “Bismillah” der. Öyle mi? Evet, nasıl ki görsen, bir tek adam geldi …

Bütün mevcudat lisan-ı hâl ile “Bismillah” der. Öyle mi? Evet, nasıl ki görsen, bir tek adam geldi, bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti ve cebren işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin, o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir, devlet namına hareket eder, bir padişah kuvvetine istinad eder. Bu ifadeyi ve bu ifadeden sonraki örnekleri anlayabilmek ... Devamını Oku »

6-) …En güvendiğin salâbet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar ki…

Salâbet ve hararetin emir tahtında hareket etmelerini daha iyi anlayabilmek için şu misali verebiliriz: Dünyamızda yer çekim kanunu vardır. Bu kanuna göre yukarıdan aşağıya bırakılan bir eşya, hızını ve ağırlığını artırarak aşağıya doğru düşer. Ama yağmur taneleri müstesna!.. Onlar âdeta yer çekimine meydan okurlar. Eğer onlar da bu kanuna tabi olarak ağırlıklarını artırsalardı o zaman başımıza kurşun gibi yağar ve ... Devamını Oku »

7-) Evet, o Mün’im-i Hakikî, bizden o kıymettar nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir: Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir.

Genelde bizler, Rabbimizin bizlerden istediği üç bedelden ikisini ifa ederiz. Nimete besmele ile başlar ve hamd ile tamamlayarak zikir ve şükür vazifesini yerine getiririz. Unuttuğumuz ve veremediğimiz ücret ise fikirdir. Şimdi bir lokma ekmek üzerinde biraz tefekkür edeceğiz. Belki bu tefekkür, ufkumuzun açılmasına bir parça yardımcı olur. Yediğimiz bir lokma ekmeğin hikâyesi belki de aylar öncesinden başladı. Rabbimiz ilham etti ... Devamını Oku »