“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Arşiv

10. Söz, iki makamdan oluşmaktadır. 1. Makamda,

Mukaddimenin 1. İşaretinde Cenab-ı Hakk’ın varlığına dair

Bu işarette Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in nübüvveti ispat

Bu işarette, insanın az bir ömürde işlediği

Üstadımız 1. Hakikatte Cenab-ı Hakk’ın “Sultan” ismini

Üstadımız ikinci hakikatte, bu âlemde gözüken rahmeti

Haşr Risalesi’nin anlaşılmasını zorlaştıran unsurlardan biri de

Üstadımız 4. Hakikatte ahiretin varlığına iki farklı

Üstadımız bu 5. Hakikatte ahiretin varlığını “Mucib”

Üstadımız Hazretleri bu altıncı hakikatte ism-i Celil’in

Üstadımız bu yedinci hakikatte, ism-i Hafîz’in tecellisiyle

Üstadımız sekizinci hakikatte “Bâb-ı vaad ve vaîd”

Üstadımız bu hakikatte ism-i Muhyi’nin tecellisi ile

Üstadımız bu onuncu hakikatte gerçekten de muhteşem

Üstadımız bu on birinci delilde, insana verilen

Üstadımız bu on ikinci hakikatte, Peygamberimiz (s.a.v.)

Üstadımız eserin Hatime bölümünde kudret-i İlahiyenin nihayetsizliğinden