“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Arşiv

Bu sözün konusu çok önemlidir. Üstadımız bu

Şunu unutmayın! Temsil ile anlatılan hakikatlerde, hakikati

BİRİNCİ GÜRUH İKİNCİ GÜRUH Kendilerini tanımış, akılları başında ve

Üstadımız mezkûr beyanıyla, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in risaletini

6-) Temsil-i hikâye ile hakikatlerin mukayeseli tablosu TEMSİL-İ

Cenab-ı Hakk’ın bu âlemi altı günde yarattığını

Rububiyet: Cenab-ı Hakk’ın mahlukatını yaratması, beslemesi, onları

Ayet: Nişan, alamet, işaret ve kimsenin inkâr

Cenab-ı Hak’tan gayrı her şeye “âlem” denilir.

Namazın enva-i ibadete fihrist olması, 9. Sözde

Halife: Başkasına halef olan, onun makamına kaim,

Üstadımız’ın mezkûr ifadesini Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir

Ahiretin ebedî olduğuna dair Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek

Bu bölümde kâfirin cinayetlerinden bahsedilmektedir. Bu makamda

Şükür hakkındaki izahlar 7. Söz’de yapılmıştır. Dilerseniz,

Bu meselenin izahını 5. Söz’ün şerhinde bulabilirsiniz.

İnsanın birinci vazifesi şudur: Rahmet hazinlerinde iddihar

Burada anlatılmak istenen mana, Allah-u Teâlâ’nın ahlakıyla

Üstadımız mezkûr ifadesinde şu üç kavramdan bahsedilmiştir: 1-

İnsanın kendisine verilen cüz’i sıfatları kullanarak ve

İnsanın esma-i İlahiye fihriste olması meselesi, 33.

İnsanın kendisine verilen cüz’i sıfatları kullanarak ve

Tecelli-i ehadiyet: Allah’ın birliğinin tecellisidir. İnsan tecelli-i