“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Arşiv

Bu sözde olduğu gibi, temsil ile anlatılan

Mümin kimse, Kur’an’ın şu gibi ayetlerinden aldığı

Talimgâh, çeşitli uzmanlık dallarında öğrenci yetiştirmek amacıyla

Hakikatlerin, zıtlarına inkılâp edemeyeceği kabul edilmiş bir