Cumartesi , 19 Ocak 2019
En Çok Okunanlar
Anasayfa » Risale-i Nur » Sözler » 4.Söz İzahlar

4.Söz İzahlar

1-)Hem bizim efendimiz kerimdir; belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder.

Üstadımızın bu ifadesi namazın, kulun işlemiş olduğu günahlara keffaret olacağı manasındadır. “Hem bizim efendimiz kerimdir; belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder.” ifadesi ile kastedilen mana: Cenab-ı Hakk’ın namazın hürmetine kulunu affetmesi ve günahlarını bağışlamasıdır. Bu makamda namazın günahlara keffaret olduğu ile ilgili bazı hadis-i şerifler nakledeceğiz. Bu hadisler ile Üstadımızın ifadesi daha iyi anlaşılacaktır: Hz. Selman (r.a.)’dan rivayet edilmiştir. Resulullah ... Devamını Oku »

2-)Seni de tayyareye bindirirler; bir günde mahall-i ikâmetimize gideriz. Yoksa iki aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun.

Üstadımızın bu ifadesi ile kastettiği mana: Namaz kılmayan kimseyi bekleyen uhrevi azaplar ve mahrumiyetlerdir. Bu makamda, namaz kılmayanın ahirette göreceği sıkıntılara ait bir kaç hadis-i şerifi nakletmeyi uygun görüyoruz. “Benim havzım, İyle ile Aden arasından daha uzundur. Nefsim elinde bulunana and olsun ki, onun kapları yıldızların sayısından çoktur. Sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır. Nefsim elinde bulunana and olsun ki ... Devamını Oku »

3-)Amele göre, takva kuvvetine göre, o uzun yolu mütefâvit derecede kat ederler. Bir kısım ehl-i takva berk gibi, bin senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi, elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Kuran-ı Azîmüşşan şu hakikate iki ayetiyle işaret eder.

Bu söz, temsil-i hikâyedeki şu ifadenin karşılığıdır: “Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba, hem gemi, hem şimendifer, hem tayyare bulunur. Sermayeye göre binilir.” Üstadımızın ifade buyurduğu “elli bin senelik” ve “bin senelik” mesafelerin geçtiği ayetler şunlardır: “Gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün bu işler, sizin hesabınıza göre bin yıl tutan bir günde O’na yükselir.” (Secde ... Devamını Oku »

4-)O bilet ise namazdır.

Bu makamda, namazın kıymetini beyan için bazı hadis-i şerifler nakledeceğiz. Bu hadisler ile namazın ne kadar kıymetli bir bilet olduğu herhâlde anlaşılır: Cabir İbn-i Abdullah (r.a.)’dan rivayet edilmiştir. Resulullah (s.a.v.) şöyle dedi: “Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı da abdesttir.” (Müsned’i Ahmed) Ukbe İbnu Âmir (r.a.) anlatıyor: Resulullah (s.a.v.)’in şöyle söylediğini işittim: “Rabbin, koyun güden bir çobanın, bir dağın zirvesine çıkıp ... Devamını Oku »

5-)Hâlbuki namazda ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır.

namaz2

Namazda gerçekten de ruhun, kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Bu rahattan dolayı mümin sıkıldığında hemen namaza koşar ve sıkıntılarından teneffüs eder. Bu manayı Üstadımız 2. Söz’de şöyle beyan ediyor: “İbadetin çendan zahiri bir ağırlığı var. Fakat manasında öyle bir rahatlık ve hafiflik var ki, tarif edilmez. Çünkü âbid namazında der: “Eşhedü en lâ ilâhe illâllah.” Yani: “Hâlık ve ... Devamını Oku »

6-)Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermaye-i ömrünü ahirete mal edebilir; fani ömrünü bir cihette ibka eder.

n1

Bu söz, temsil-i hikâyedeki “Sermayesi birden bine çıkar.” ifadesinin karşılığıdır. Evet, ömür dakikaları kılınan namaz sayesinde -güzel bir niyet ile- ibadet hükmünü alır. Bu sayede kişi ömür sermayesini ahirete mal edebilir. Demek namaz bir ruhtur, kişiye girdiğinde kişinin diğer mübah amelleri hayat bulmakta ve ibadete dönmektedir. Bizim burada üzerinde durmak istediğimiz mesele: “Güzel bir niyetle” ifadesidir. Zira mübah işlerin ibadete ... Devamını Oku »