“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Arşiv

Kâinatın tılsım-ı muğlâkı şu ve benzeri sorulardır: 1-

7. Sözün konusunun anlatıldığı giriş cümlesi sizin

Nerede dedelerimiz, ananelerimiz? Nerede annelerimiz ve babalarımız?

Evet, kâmil insanlar fakr ile fahretmişlerdir. Bu

Ebu Hureyre (r.a.)’den rivayet edilmiştir. Resulullah (s.a.v.)