“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Arşiv

İkinci nüktenin izahını şu şekilde yapmaya çalışalım. İbadetin

Dördüncü nükteye şematik olarak baktığımızda, anlaşılması ve

İnsanın kendini tanıması ve mahiyetini bilmesi çok

Zuhr namazının anlatıldığı bölüm aslında çok açıktır

Asr namazının anlatıldığı bölüm aslında çok açıktır

Mağrib namazının anlatıldığı bölüm oldukça uzun bir