“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana SayfaRisale-i NurSözler (Page 2)
Arşiv

Halife: Başkasına halef olan, onun makamına kaim,

Üstadımız’ın mezkûr ifadesini Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir

Ahiretin ebedî olduğuna dair Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek

Bu bölümde kâfirin cinayetlerinden bahsedilmektedir. Bu makamda

Şükür hakkındaki izahlar 7. Söz’de yapılmıştır. Dilerseniz,

Bu meselenin izahını 5. Söz’ün şerhinde bulabilirsiniz.

İnsanın birinci vazifesi şudur: Rahmet hazinlerinde iddihar

Burada anlatılmak istenen mana, Allah-u Teâlâ’nın ahlakıyla

Üstadımız mezkûr ifadesinde şu üç kavramdan bahsedilmiştir: 1-

İnsanın kendisine verilen cüz’i sıfatları kullanarak ve

İnsanın esma-i İlahiye fihriste olması meselesi, 33.

İnsanın kendisine verilen cüz’i sıfatları kullanarak ve

Tecelli-i ehadiyet: Allah’ın birliğinin tecellisidir. İnsan tecelli-i

10. Söz, iki makamdan oluşmaktadır. 1. Makamda,

Mukaddimenin 1. İşaretinde Cenab-ı Hakk’ın varlığına dair

Bu işarette Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in nübüvveti ispat