“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana SayfaTefekkür Damlaları
Arşiv

"Evlerinizde oturun…” ayetini daha bir başka severim

Başlamadan önceki halet-i ruhiyem: Yıllar öncesinden başlayan bir kızgınlık,bozulan gidişata

Semavat ve arzın tüm cesamet ve azametlerine

Eğitimcilerimizin, ilimde muktedir ve dininde sağlam olmaları

Cenâb-ı Hak, bu dünyayı kudsî sıfatlarına ve

İnsan bu dünya gemisine kendi iradesiyle binmediği

İslâm kardeşliği, nesep kardeşliğinden daha önemli ve

Şekvanın en tehlikelisi, Cenab-ı Hakk’ı insanlara şikâyet

Cenab-ı Hak dileseydi, bütün semavat ve arzı

Cennete gitmenin şartı elektriği icat etmek, tayyare

Bir cismi gümüşle tezyin ederek değerini artırabilirsiniz.

Cenâb-ı Hakk'ın büyüklüğü mahlûkata nispeten değildir. Allah

İnsanın en büyük düşmanı kendi nefsidir. Zira

Bal arısı durmadan, dinlenmeden çalışır. Günde yirmi

Göç mevsimi geldiğinde, kuşların başka memleketlere göçtüklerini

Ameli süte benzetirsek o amelde Allah’ın rızasından

Sonbahar gelince ağaçların yapraklarının sarardığını görürsünüz. Bunun sebebi,

Dünyamızın lambası olan güneş, Dünyamızdan 1.300.000. defa

Yıllar süren kuraklıklar sonunda toprak yarılır, çatlar. İşte,

Atmosfer yerden 1000 km. yüksekte, muhtelif gazlardan

Yılan balıklarının nasıl ürediğini araştıran Danimarkalı profesör

Atom maddenin en küçük yapı taşıdır. Atomların

Allah’ı inkâr etmek sapıklığına düşenler mecburen ruhunda

Bir maymunu daktilonun karşısına oturtalım, maymun daktilonun

Kalkık kuyruk adındaki bir böceğin yaptığını öğrenince,

Bir sanat harikası olan Selimiye camisini her

Elimize bir hokka mürekkep alsak ve boş

Kâinatı tabiatın yarattığını iddia edenleri şu sorularla

Elinize bir zar alıp attığınızda o zarın

Bir apartmanın en üst katından aşağıya ipler

Allah’ı inkâr eden bir kimseyi ilzam etmek

İnsanı hayalen bir şehir kadar büyütseniz herhalde

Sinek dediğimiz küçücük kuşlar hakikatte bir sanat

Hollanda’da bilim adamları hakiki bir ineğin tıpatıp

Bir adama içinde her şey bulunur bir

Biz bir fabrikada çalışıyor olsak ve bir

Çocukluğumda bir gün ağabeyim ile lunaparka gitmiştik.

Hani denilir ya hem dünyanı hem ahiretini

Nasıl güneş altında olgunlaşmış bir nimetin tadı

Uzun ve karanlık bir mağarada hazine ararken

Nefis, insanın tam önünde, ilerlemesine engel, dikenli,

Uzay çalışmalarında, yalnız Amerika’da 20.000 firma ve

Bir vakit Avustralya’ya, bahçelerin etrafında çit olarak

Kur’an’ın ifadesiyle; Allah-u Teâlâ münafıklarla istihza edecektir. İstihza;

Kur’an demir hakkında şöyle der; “Biz demiri

Bilim adamlarına göre kâinat ilk önce tek

Felsefe öğretmeninin, senenin başından beri inançsızlığı -hem

Bir evliya, müritleri ile beraber bir gece

Dünyada bir delikanlı bir bayanla evlenmek için

Bir botanik profesörü, derste öğrencilere anlatıyormuş: -Yağan yağmurlar

Sivrisinek son derece hassas ısı algılayıcıları ile

Dünya şampiyonumuz olan halterciyi seyrederken hayretle alkışlıyoruz

Eğer elma ağacından armut çıksaydı, hayretimizden ne

Afrika bal arısı neslini devam ettirebilmek için

Evliyanın dünyaya hiç kıymet vermemesini ve bizim

Kanun kendiliğinden iş göremez. Mutlaka her kanunu

Kâinatta ne varsa küçük bir örneği insanda

İmanımızın taklit mi yoksa tahkik mi olduğunu

Acaba her şeyiyle güzel ve sevimli hayatın

Âlemi bir kenara bıraksak da sadece bir

Kâinattaki bütün hayat sahiplerini bir tarafa ayırsak,

Kâinattaki bütün hayat sahiplerini bir tarafa ayırsak,

Bulut ile yeryüzü arasında cereyan eden su

Amerikan karıncaları buldukları yaprakları parçalarlar ve ufak

Bazen trenlerin çarpıştığını duyarız. Bunun sebebi; hareket

Dünya üzerindeki bütün elverişli atomları kullanmak şartıyla,

İpek böceği aciz, cahil, fakir olmasına rağmen

Küçük bir saray hükmünde yaratılıp, âleme zabitlik

Bilim adamları toplanarak 50 sene sonra dünyanın

Bir bahar mevsiminde dünyamıza gönderilen yiyecekleri, eğer

Acaba dünyadaki bütün bilim adamlarını ve bütün

İnsanlar yapma çiçekleri yüz binlere satıyor. Hâlbuki

Çiçekler açarken baharı müjdelemek kolaydır. Fakat karın

Mizan, dengeli ve ölçülü olmak demektir ki,

Kâinatın her yerinde aynı kanun ve nizamlar

Ekmeniz gereken uçsuz bucaksız bir araziniz olsun.

Peteklerdeki yavru bal arılarının dünyaya gelebilmesi için

Farzı muhal olarak hayat için lüzumlu olan

Bir insan için bir yüz çizdikten sonra

Allah’ın varlığına iman edilmez ve Allah inkâr

Kanun ve sebeplerin kendileri gayet aciz, zayıf,

Farzedelim ki büyük bir şeker fabrikanız var.

Belki bir asır önceki insanlar için Allah’ın

Ciğerimizin 400′den fazla vazifesi vardır. Onun bu

En büyük bir profesör bir çocukla konuşurken

Evimizin kapı zili çaldığında kapının önünde bir

Bir kimsenin Cenab-ı Haktan bir erkek evlat

İnsan bazen müşrik olur, Allah’a ortaklar koşar. Bazen

İbda; hiçten, yoktan icattır. Eşyaya hiçten ve

Allah’ı kendine kıyas eden bir kısım ahmaklar

Bir kâğıt üzerinde manâlı hatta manâsız bile

Allah bilgisi, Allah sevgisinin tohumudur. Bir kalbe bu

Felsefe; Maddeyi ve hayatı ve bunların çeşitli

Erzurum’dan İstanbul’a trenle gitmekte olan iki şahıs

En küçük bir mahlûkun hayat sahibi olabilmesi

Dünya gezen bir fabrikadır. İçinde ise binler

Akşama şehrin elektriklerinin kesileceği söylendiğinde, hemen bakkala

Evimizde şarj lambaları vardır ki, bunlar devamlı

Bir lokantaya girerek bir kase çorba içtiğinizi

Ağaçların ve meyvelerin tesettürü ders verdiğini anlamak

Bir elektrik devresinde bulunan sigortanın görevi; devre­den

Yetmiş ton ağırlığındaki bir uçağı havalandırmak için

Emanet bir malı kullanırken “aman zarar gelmesin”

Sıcak bir yaz gününde, sokağın ortasında bir

Arabanızı sürüyorsunuz, az sonra baktınız ki benzininizin

İki kişiden başkasıyla arkadaşlık etmemek ve üçüncüyü

“Bugün Allah için ne yaptın?” diye sorulan

Büyük şeylere uzaktan bakınca küçük görülürler. Tıpkı

200 gram ağırlığındaki altın yağmur kuşu her

Güneşin merkezindeki sıcaklık 20 milyon °C dereceyi

Bir ferrari arabasını almak için büyük miktarda

Denizde boğulmakta olan birisini görsek, herhalde biraz

Adalet; zulmetmeyerek, herkese hakkını vermek ve her

Bir kuş duayı istidat ile kanat ister,

İnsandaki zahiri ve batıni duyguların her biri

Küfür mahlûkatın hukukuna bir tecavüzdür. Çünkü; 1- Bazen

Farzedin ki, dünyada bir benzeri daha bulunmayan

Bir insan bir emir vermek veya yasak

Kur’an güneş gibidir. Mağarada büyüyenle, üniversite mezununa

Müminler cennette cemal sıfatı ile Allah’ı göreceklerdir.

Amazon nilüferi denilen yaprağın batmaması için kayık­lar

Neden güneşin ışığıyla aydınlanır, hararetiyle ısınırız da

Uzaya baktığımızda asla bir çöplük göremeyiz. Bunun

Bizler elimizdeki bir bardak suyu dökmeden koşamayız. Hatta

Hiç yağmuru düşündük mü? Neyini mi? Birçok

Bir ses benim kulağıma girinceye kadar bin

Bilindiği gibi su, iki hidrojen ve bir

Bitkilerin minerâl maddeleri kemiyet ve keyfiyet itiba­riyle

Yüksekçe bir dağdan yuvarlanmış ve tam uçuruma

Bütün mevcudatı bir kenara bırakalım da sadece

Her parçasıyla harikulâde bir planlamanın neticesi olan

Her bir hücrede binlerce DNA molekülleri vardır.

Vücudumuzda 60′a yakın element bulunmaktadır. Vücu­dumuzda belli ölçülerde

Kâinatta her şeyiyle sonsuz, hiç bir kayda

Büyük bir fabrika düşünün, binlerce işçi çalıştırsın,

Evet, dünya gerçekten özel bir yer mi

Şu anda dünya üzerinde yaşayan insan nüfusu

Dünyada birçok canlı olması ve bunların birbirlerinin

Az kirlenmiş elbiseyi musluğun altındaki su ile

Pahalı bir şey değerinden düşük bir fiyata

Her insan bir kalemdir. Ona verilen hayat ise

Cenabı Allah Kur’an-ı Hakimde herkes ölecek demiyor.

Ticaretle uğraşan iş yerleri akşam olunca yazar

Nefsinin mi sana, senin mi nefsine bindiğini

İnsan bir otobüstür. Her otobüsün ise bir

İnsan bir ev bir mesken alacağı zaman

Bir kiracı ile ev sahibi arasındaki fark

Bir sultan, bir mühendisi yanına çağırsa ve

Ay bize 380 bin km uzaklıktadır. Bu

Mükemmel bir yaradılışa sahip olan insanın nelerden

75 yıl yasayan bir insanın ortalama tüketim

Yokluk karanlıklarında idik. Hiç vücut bulup varolmaya­bilirdik.

İnsanın bir yaşındaki elbisesi beş yaşında, beş

Dünyada kendisine küfür ve isyan edenlere bunca

Bazen gökyüzüne baktığımızda görürüz ki bulutlar gü­neşi

Bir idam mahkûmuna dünyanın en güzel nimetleri

Dünyadan bir milyon üç yüz bin defa

Gözümüze toz veya herhangi bir şey gireceği

Temeli sağlam olmayan, yıkılma korkusuyla yaşadığımız binanın

Sultanın kapısında nöbet bekleyen askerin görevi, o

Bir köy düşünün ki ne bir muhtarı

Bir dağın tepesine çıkıp bağırdığınızda sesiniz karşı

Şimdi önümüzdeki yazı tahtasına (1) rakamı yazalım.

İnsanın ölümden hoşlanmamasının bir hikmeti şudur ki: İn­sanlar

Düşünün ki bir yangın var. Evimiz cayır

Evimize aldığımız bir çamaşır makinesini, bir buz

Bir odada kör, felçli, deli, ölü ve

Efendimiz (S.a.v.); “Kişi sevdiği ile beraberdir” buyu­ruyor. O

Bir çiftçi tarlayı ektiği zaman hemen mahsul

Bir insanın önünde çok ehemmiyetli bir iş

İnsanda büyüklüğün mikyası küçüklüktür. Yani tevazu­dur. Küçüklüğün

Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerimde “İman edip Salih

Her evin bir kapısı vardır. Ama kabir

Muhabbetin sebebi vücudu üçtür. Yani bir şey

Allah hesabına kâinata bakan adam her ne

İmanın çok mertebeleri vardır.Taklidi bir iman hususen

Bir binanız var lakin direkleri temelleri sağlam

Âdemoğlunu şerden iki ateşten biri kurtarır. Bunların

Aynanın yüzündeki kirler, uzun zaman orada kalınca

Ariflerden biri, çamurlu kaygan bir yoldan giderken

İmam-ı Gazali Hazretleri ben ilerde tevbe ederim

Bir bardağın içinden havayı çıkarmak için onu

Sevgi ile amel etmek korku ile amel

Düşman ile savaş esnasında yaralanan bir askeri,

Bazıları, yaşantılarını ve ahlaklarını beğenmedikleri vaizlerin

Müslüman, Hıristiyan ve Yahudilerin oluşturduğu bir topluluk

Ayet-i kerimede; “Onları gözleri üzerinde bir perde

Allah-u Teala, meleklere; “ben yeryüzünde bir halife

Kuran’ın çoğu yerinde üç şey, üç şey

“Bir vakit Yakup, evlatlarına dedi ki; benden

Kadı Şureyh (ra) buyurmuş ki: benim başıma

ŞEYTANIN ADIMLARI İ.Abbas (r.a) hazretlerinin beyanına göre; Kuran’a

Hz. Ali der ki: Sadaka, sahibinin elinden

Kuran’da; “namazları muhafaza edin” buyrulmuştur. Ayette geçen

Maalesef birçok kişi, “dinde zorlama yoktur” ayetini

İbrahim (as), deniz kenarında ölü bir adama

Af: Günaha ceza vermemektir. Mağfiret ise: tamamen

Tefekkürün, nafile ibadetten üstün olmasının bazı sebepleri

Kuran-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur: “… Rableri katından

Abdullah İbn-i Zeyd (ra) hazretleri, Resulullah (sav)

Allah-u Teâlâ, Kuran-ı Kerim’de münafıkları vasfederken; “onlar

Kuran-ı Kerim’in birçok ayetinde; “dinin, oyun ve

Kuran-ı Kerim’in birçok ayetinde; alemin hak ile

Gelin Araf suresinin şu ayetlerine kulak verelim

Hz. Musa, Allahın emriyle, vahye mazhar olmak

“Kıyamet gününde, “biz bundan habersizdik” demeyesiniz diye,

Allahı inkâr eden kâfirler, Kuran’ın beyanıyla; hayvandan

Soru: Elim; müteellim, yani ‘elem duyan’

Kuran’ın ifadesiyle; Allah-u Teâlâ münafıklarla istihza edecektir.