“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Arşiv

Asrımızın insanı ne kadar da gariptir; Müslüman

Zekâtı verilmeyen mallar, kıyamet günü boyunlarına dolanacak. Âli

Mü’minun suresinin ilk 4 ayet-i kerimesinde şöyle

Ebu Derda hazretleri, Salman-ı Farisiye yazdığı bir

Şu hadis-i şerifleri de kulağına küpe yap.

En’am suresi 141. ayet-i kerimede şöyle buyrulmuştur:

Asrımızın insanı ne kadar da gariptir; Müslüman