“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana SayfaTefekkür DamlalarıCennet, bütün güzelliği ile birlikte sadece bir nüzüldür.

Cennet, bütün güzelliği ile birlikte sadece bir nüzüldür.

Kuran-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur: “… Rableri katından bir nüzül olarak altlarından ırmaklar akan cennetler vardır.” (3/198)

Nüzül: Bir misafire, geldiğinde ikram edilmek üzere hazırlanan ilk yiyecek ve diğer ikramlardır. Yani nüzül; asıl olan ziyafet değil, asıl olanı ziyafeti beklerken yapılan küçük ikramdır.

Allah-u Teâlâ, bu ayet-i kerimede; cennetin tamamıyla nüzül olduğundan haber vermiştir. Bu sebeple alimler bu ayet-i kerimeyi, cennette Allahın görüleceğine delil yapmışlardır.

Şöyle ki: Cennetin tamamı nüzül olduğuna göre, o nüzüle kıyasla asıl kabul edilecek bir şeyin mevcut olması lazımdır ki, o da Allah’ın cemalini görmektir. Çünkü Allah-u Teâlâ’yı görmekten öte hiçbir şey yoktur ki, cennet ona nisbetle nüzül olsun. Demek müminler, cennette Allah-u Teâlâ’yı göreceklerdir.

Ya rab! Bizi hesapsız cennetle ve hicapsız ru’yetle şereflendir. Âmin!

PAYLAŞ:
Bu yazıya oy ver
Yorum yok

Yorum Yap