Perşembe , 17 Ocak 2019
En Çok Okunanlar

Dr. Johnson

Kur’an şiir midir? Değildir. Fakat onun şiir olup olmadığını tefrik etmek müşkildir. Kur’an şiirden daha yüksek birşeydir. Maamafih Kur’an ne tarihtir, ne tercüme-i hâldir, ne de İsa (a.s.)’nın dağda irat ettiği mev’ize gibi bir mecmua-i eş’ardır. Hatta Kur’an ne Buda’nın telkinatı gibi bir mâba’d e’t-tabiiye yahut mantık kitabı, ne de Eflatun’un herkese irat ettiği nasihatler gibidir.

Bu, bir peygamberin sesidir. Öyle bir ses ki, onu bütün dünya dinleyebilir. Bu sesin aksi saraylarda, çöllerde, şehirlerde, devletlerde çınlar. Bu sesin tebliğ ettiği din, evvela naşirlerini bulmuş, sonra teceddütperver ve imar edici bir kuvvet şeklinde tecelli etmiştir. Bu sayededir ki, Yunanistan ile Asya’nın birleşen ışığı, Avrupa’nın zulümat-âbad olan karanlıklarını yarmış ve bu hadise, Hıristiyanlık’ın en karanlık devirlerini yaşadığı zaman vuku bulmuştur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*