“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)

Gaybi haberler

Çiçekler açarken baharı müjdelemek kolaydır. Fakat karın ve buzun ortasında bahar müjdesi vermek ancak gayb âlemlerinin âlimi olan Allah’ın bildirmesiyle mümkündür. Efendimiz (S.a.v.) geçmişe, geleceğe ve yaratılışa ait pek çok meseleyi teferruatıyla haber vermiştir. Adeta bir televizyonun karşısında dururcasına, ve aynen öyle vuku bulmuştur.

Bir insan, bırakın gelecek ile ilgili meseleleri, içinde yaşadığı vakıaları bile bütün yönleriyle anlatamaz.

En büyük politikacılar, sosyologlar, dahiler bile elli, yüz sene sonrası için kesin ifadelerde bulunamaz.

O zat (S.a.v.) ise tam 1400 sene sonrasını görmüş ve gördüğü gibi de çıkmıştır.

Acaba böyle bir zatın, ahirete dair verdiği haberlerden hiç şüphe edilir mi?

PAYLAŞ:
Bu yazıya oy ver
Yorum yok

Yorum Yap