“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)

Hz. Yahya (a.s.)’nın tanıklığı

– (Yuhanna Bâb 1, Ayet 20-21): “Yahya’nın tanıklığı şöyle oldu: Açıkça konuştu, inkâr etmedi: “Ben Mesih değilim.” diye açıkça konuştu. Onlar da kendisine: “Öyleyse sen kimsin? Sen İlyas mısın?” diye sordular: O da “Değilim.” dedi. “Sen o peygamber misin?” dediler. Yahya: “Hayır.” diye cevap verdi… “

Hz. Yahya’ya 3 soru sorulmaktadır ve o, bu 3 soruya da olumsuz cevap verir:

1- Sen Mesih misin? Yani İsa mısın?

2- Sen İlyas mısın?

3- Sen o peygamber misin?

Demek, Yuhanna İncil’inin bu cümlesinde 3 ayrı peygamberden bahsediliyor. Bunlar: 1- Hz. İsa, 2- Hz. İlyas, ve 3- O peygamberdir.

Bu ifadelerden anlaşılmaktadır ki: “O peygamber” Hz. İsa’dan farklı bir şahsiyettir. Acaba Allah’tan aldığı sözleri insanlara duyuran, Hz. İsa’nın çıktığı dönemde hâlâ gelmemiş olan ve Hz. İsa’dan farklı olan ve “o peygamber”diye işaret edilen peygamber kimdir?

Elbette Hz. Muhammed’dir. Zira Hz. Muhammed (s.a.v.) dışında Allah’tan aldığı peygamberlik görevini yerine getirip tarihte önemli bir yer kazanmış ve Hz. İsa’dan sonra gelmiş ikinci bir insan gösterilemez.

PAYLAŞ:
Bu yazıya oy ver
Yorum yok

Yorum Yap