“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana SayfaKur'an-ı KerimEdebi YönüKur’an’ın bahislerindeki câmiiyyet harikadır.

Kur’an’ın bahislerindeki câmiiyyet harikadır.

Kur’an’ın bahislerindeki câmiiyyet yani işlediği konulardaki genişlik harikadır.

Evet, Kur’an, insan ve insanın vazifesi, kâinatın yaratıcısı, gökyüzü ve yeryüzü, dünya ve ahiret, geçmiş ve gelecek, ezel ve ebedin kapsamlı bahislerini kendinde bulundurmakla beraber, bir damla sudan yaratmaktan tâ kabre girinceye kadar yemek, yatmak adabından, tâ kaza ve kader bahislerine kadar 6 günde âlemi yaratmaktan, tâ rüzgârların esmesindeki vazifeye kadar insanın kalbine ve iradesine müdahalesinden, ta Allah’ın bütün gökyüzünü kudret elinde tutmasına kadar zeminin çiçek, üzüm ve hurmasından tut, ta kıyametin kopmasına kadar semanın ilk yaratılışındaki halinden tut, ta kıyamet hengâmında yıldızların düşüp fezada dağılmasına kadar dünyanın imtihan için açılmasından, tâ kapanmasına kadar ahiretin birinci menzili olan kabirden, ta cennete ve ebedi saadete kadar geçmişteki vukuatlardan, Hz. Âdem’in yaratılışından, iki oğlunun kavgasından tâ Nuh tufanına ve Firavunun boğulmasına kadar Peygamberlerin önemli hadiselerinden tut, ta ruhlar âleminde alınan söze kadar, bütün mühim ve esas meseleler, Kur’an’da öyle bir tarzda beyan edilmiştir ki, bu beyanı Allah’tan başkası yapamaz.

İşte Kur’an, kendindeki bahisler cihetiyle de, bu kâinatı yaratan zatın beyanına yakışır bir şekildedir. Ve bu beyan ancak, bütün kâinatı bir saray gibi yaratıp, idare eden, maziyi ve istikbali iki sayfa gibi bir anda görüp temâşa eden bir zata yaraşır bir beyan tarzıdır.

Kendinde hiçbir taklit şaibesi ve bir beşerin sözü olması emaresi yoktur. Nasıl ki, gündüzün ışığı “güneşten geldim” der, aynen böyle de Kur’an dahi, “ben, şu âlemin yaratıcısı olan Allah’ın beyanıyım ve kelamıyım” der.

Kur’an-ı Kerim, zikir edilen bu özellikleriyle Allah’tan başka kimin sözü olabilir?

Allah’tan başka kim ona sahip çıkabilir?

Dünyayı ışıklandıran ziya, güneşten başka hangi şeye yakışır?

Kâinatın sırrını keşfedip, âlemi ışıklandıran Kur’an’ın beyanı da, Allah’tan başka kimin nuru olabilir?

Kimin haddine düşmüş ki, Kur’an’a benzer yapsın ve onun taklidini getirsin?

PAYLAŞ:
Bu yazıya oy ver
Yorum yok

Yorum Yap