“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)

Marmaduke Pickthall

Kur’an’ın telkin ve Hazret-i Muhammed (a.s.m.)’in tebliğ ettiği esasattan mükemmel bir ahlak mecellesi vücud bulur. Esasat-ı Kur’aniyenin muhtelif memleketlerde insanlığa ettiği iyiliği ve ettikten sonra da Allah’a takarrüp etmek isteyen insanları Cenab-ı Hakk’a raptettiğini inkâr etmek mümkün değildir.

Hâlık’ın hukuku ile mahlukun hukuku, ancak Müslümanlık tarafından mükemmel bir surette tarif olunmuştur. Bunu yalnız Müslümanlar değil; Hıristiyanlar da Museviler de itiraf ediyorlar.

PAYLAŞ:
Bu yazıya oy ver
Yorum yok

Yorum Yap