Perşembe , 17 Ocak 2019
En Çok Okunanlar

Mister John Davenport

Mister John Davenport, “Hazret-i Muhammed (a.s.m.) ve Kur’an-ı Kerim” ünvanlı eserinde Kur’an-ı Kerim’den bahsederken şu sözleri söylüyor:

Kur’an’ın sayısız hususiyetleri içinde bilhassa ikisi fevkalade mühimdir.

1.Zat-ı Kibriya’yı ifade eden âyâtın ahengindeki ulviyettir. Kur’an-ı Kerim, beşerî zaaflardan herhangi birisini Zat-ı Kibriya’ya isnaddan münezzehtir.

2.Kur’an; başından sonuna kadar, gayr-ı beliğ, gayr-ı ahlaki yahut terbiyeye muhalif fikirlerden, cümlelerden ve hikâyelerden tamamen münezzehtir.

Hâlbuki bütün bu nakisalar, Hıristiyanların ellerindeki muharref Kitab-ı Mukaddes’te mebzuliyetle vardır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*