“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)

Seyf ve asa sahibi peygamber

İncil’de, geleceği beklenen ve âlemin reisi olarak vasfedilen peygamber hakkında: “Seyf ve asa sahibi” denilmiştir.

Seyf, kılıç demektir. Demek, gelecek peygamber cihad ile vazifeli olacaktır. Bu Hz. İsa olamaz; zira o cihad ile vazifelendirilmemiş ve cihad etmemiş bir peygamberdir.

“Kılıç sahibi” sadece Hz. Muhammed (s.a.v.) olabilir. Zira Efendimiz ve ümmeti cihad ile vazifelidirler. Ayrıca Efendimiz asa sahibi idi. Asa ile gezerdi.

Yine İncil’de, geleceği müjdelenen peygamber hakkında “sahibü-t tac” (tac sahibi) unvanı zikredilir. Bu unvan da Efendimiz’e mahsustur.

Tac: Başa takılan sarık demektir. Eski zamanda, milletler içerisinde, milletçe umumiyet itibariyle sarık saran Arap kavmidir.

Demek, tac sahibi, Hz. Muhammed (s.a.v.)’e işarettir.

PAYLAŞ:
Bu yazıya oy ver
Yorum yok

Yorum Yap