Tevrat'ta Hz. Muhammed (s.a.v.)

“Siz insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz.”

Eski Ahit, İşaya, Bâb 42: “Musa dedi: Rabb’im, ben Tevrat’ta öyle bir topluluk görüyorum ki, onlar insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmettir. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar ve Allah’a iman ederler. Onları benim ümmetim kıl.” Allah şöyle dedi: “O Muhammed’in Ümmetidir.”…

Muhammed ismi semavi kitaplarda: Müşeffeh, Münhamennâ ve Himyâtâ gibi Süryani isimler suretinde “Muhammed” manasındaki İbrani isimleriyle gelmiştir. Yoksa açık “Muhammed” ismi az vardı. Bu azı da Yahudiler tahrif etmişlerdir. Ayrıca burada, Hz. Musa’nın Tevrat’ta gördüğü topluluğu vasfederken kullandığı cümlelerde çok ilginçtir.

Hz. Musa o topluluğu anlatırken: “Onlar insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmettir. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar ve Allaha iman ederler.”buyurmuştur. Bu ifadelerin aynısı Kur’an’da, Al-i İmran suresi 110. ayette şöyle geçer:

“Siz insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten nehyeder ve Allah’a iman edersiniz.”

Görüldüğü gibi, Tevrat’taki Hz. Musa’nın ifadeleriyle, Kur’an’daki ayet arasında tam bir uyum vardır. Bu uyum ispat eder ki, Hz. Musa’nın gördüğü ümmet, ümmet-i Muhammeddir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu